A型牵引车(重点推荐)
  • A型牵引车(重点推荐)
产品名称:A型牵引车(重点推荐)
详细介绍

   出口型号为:VH-ETM

   

MP-50

MP-75

MP-100

最大牵引

500KG

750KG

1000KG

行驶速度

0—6Km/h

行驶电机

DC24V 400W

DC24V/600W

DC24V/800W

刹车系统

电磁刹车(紧急电源切电保护)

   

2*DC12V / 40Ah

2*DC12V / 70Ah

2*DC12V / 70Ah

充 电 器

AC220V DC24V/10Ah

AC220V DC24V/10Ah

AC220V DC24V/10Ah

行 走 轮

前轮:充气橡胶轮  后轮:铁芯PU

   

多功能手柄

 

 
专利产品 
统一市场价500kg-16800元/台
             1000kg-18800元/台